Služby

Druhy využívaných odpadů

  • katalogové číslo odpadu a jeho popis

170101 – beton
170102  – cihly
170103  – tašky a keramické výrobky
170107  – směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a                           keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106
170302  – asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301
170504  – zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
170506  – vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 170505
170508  – štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 170507
170802   – stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod č. 170801
170904   – směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly         170901, 170902, 170903
191209  – nerosty (např. písek, kameny)

také zajišťujeme:

  • Zemní a výkopové práce
  • Demolice a sanace – demolice a likvidace staveb
  • Nákladní doprava sypkých hmot
  • Odstraňování odpadů

 

Mapa jak se k nám dostanete:

Recyklační středisko Orlová

Recyklační středisko Ostrava