služby

Druhy využívaných odpadů

 • katalogové číslo odpadu a jeho popis

170101 – beton
170102  – cihly
170103  – tašky a keramické výrobky
170107  – směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a                           keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106
170302  – asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301
170504  – zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
170506  – vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 170505
170508  – štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 170507
191209  – nerosty (např. písek, kameny)

– také zajišťujeme:

 •  zemní a výkopové práce vč. vlastní mechanizace
 •  demolice a sanace – demolice a likvidace staveb
 •  doprava sypkých hmot vanovými soupravami
 •  kontejnerová doprava
 •  odstraňování odpadů

– prodáváme:

 • lomový kámen
 • strusku
 • recykláty
 • písek a štěrkopísek
 • kačírky 
 • okrasné kameny

 

Mapa jak se k nám dostanete:

Recyklační středisko Orlová

Recyklační středisko Ostrava

Recyklační středisko a prodejna kameniva Nový Jičín

Prodejna kameniva, písku a štěrku Orlová