Vítejte

Vítejte na stránkách společnosti SYPKÉ HMOTY s.r.o., která se specializuje na recyklace stavebních odpadů a to drcením i tříděním. Naše recyklační středisko přijímá beton, cihly, tašky, asfaltové směsi, zeminu a kamení, vytěženou hlušinu, štěrk ze železničních svršků, stavební materiály na bázi sádry, směsné stavební a demoliční odpady. Dále nabízí prodej recyklátu, kameniva a zeminy. Provozuje také nákladní dopravu vč. zemních a výkopových prací.

O nás

Recyklujeme tyto odpady:

  • betonový odpad

 

  • živičný (asfaltový) odpad

 

  • kamenný odpad

 

  • odpad zemina, hlušina, keramické tašky, demoliční odpady, železniční svršky, cihly apod.

 

  • více informací – ZDE

Služby

Druhy využívaných odpadů

  • katalogové číslo odpadu a jeho popis

170101 – beton
170102  – cihly
170103  – tašky a keramické výrobky
170107  – směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a                           keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106
170302  – asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301
170504  – zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
170506  – vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 170505
170508  – štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 170507
170802   – stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod č. 170801
170904   – směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly         170901, 170902, 170903
191209  – nerosty (např. písek, kameny)

Pokračovat ve čtení „Služby“

Recyklační středisko

 

                      Informační leták recyklačního střediska

                      Informační tabule provozního zařízení – ZDE